سیستم آبرو

ابروها جهت جمع آوری آب های سطحی (باران و برف) و با توجه به محل قرارگیری آبرو براساس شیب بندی اجرا میگردد ، از آبروهای تک و یا دو جداره آلومینیومی شامل : (ورق لایه زیرین، ورق لایه نهایی، عایق حرارتی پشم سنگ با دانسیته مورد نیاز و به ضخامت ۵ سانتیمتر، و درز انبساط در فواصل حدودی ۱۸ متر(EXPANSION JOINT) و پیچ و پرچ و چسب مورد نیاز به همراه کف خواب گالوانیزه و زیرسازی) به همراه جوشکاری آلومینیومی استفاده می شود.