پروژه های انجام شده

ویلای برادر کوچکتر- لواسان

ویلای برادر کوچکتر- لواسان

نام پروژه :ویلای برادر کوچکتر- لواسان
استخر آتش نشانی شهرری

استخر آتش نشانی شهرری

نام پروژه : پروژه آتش نشانی شهر ری
استخر تبریز

استخر تبریز

نام پروژه : پروژه استخر تبریز
ورزشگاه انقلاب همدان

ورزشگاه انقلاب همدان

نام پروژه : پروژه ورزشگاه انقلاب همدان
پایانه مرزی میل 78

پایانه مرزی میل ۷۸

نام پروژه : پروژه پایانه مرزی میل ۷۸
پروژه بازار بزرگ اکباتان

پروژه بازار بزرگ اکباتان

نام پروژه : پروژه بازار بزرگ اکباتان
ساختمان اداری واگن سازی مترو باقرشهر

ساختمان اداری واگن سازی مترو باقرشهر

نام پروژه : پروژه ساختمان اداری واگن سازی مترو باقرشهر
ساختمان کتابخانه دانشگاه آزاد

ساختمان کتابخانه دانشگاه آزاد

نام پروژه : پروژه ساختمان کتابخانه دانشگاه آزاد
ساختمان ورزشی مجموعه سینوپک

ساختمان ورزشی مجموعه سینوپک

نام پروژه : پروژه ساختمان ورزشی مجموعه سینوپک
ساختمانهای دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

ساختمانهای دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

نام پروژه : پروژه ساختمانهای دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مجتمع رفاهی همای سعادت

مجتمع رفاهی همای سعادت

نام پروژه : پروژه مجتمع رفاهی همای سعادت
ترمینال مرکزی تبریز

ترمینال مرکزی تبریز

نام پروژه : پروژه ترمینال مرکزی تبریز
مجتمع رفاهی بانک ملت نور

مجتمع رفاهی بانک ملت نور

نام پروژه : پروژه مجتمع رفاهی بانک ملت نور
دانشکده صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دانشکده صنایع غذایی دانشگاه آزاد

نام پروژه : پروژه دانشکده صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مرز بازرگان

مرز بازرگان

نام پروژه : پروژه مرز بازرگان
مترو 5 تبریز

مترو ۵ تبریز

نام پروژه : پروژه مترو ۵ تبریز
ویلای آبعلی

ویلای آبعلی

نام پروژه : پروژه ویلای آبعلی
مترو 17 تبریز

مترو ۱۷ تبریز

نام پروژه : پروژه مترو ۱۷ تبریز
جایگاه پمپ بنزین فولادشهر

جایگاه پمپ بنزین فولادشهر

نام پروژه : پروژه جایگاه پمپ بنزین فولادشهر
ساختمان مسکونی فرمانیه

ساختمان مسکونی فرمانیه

نام پروژه : پروژه ساختمان مسکونی فرمانیه
زرند کرمان

زرند کرمان

نام پروژه : پروژه زرند کرمان
دنیای آرزو

دنیای آرزو

نام پروژه : پروژه دنیای آرزو
تالار وحدت تبریز

تالار وحدت تبریز

نام پروژه : پروژه تالار وحدت تبریز
مجتمع تفریحی خاوران

مجتمع تفریحی خاوران

نام پروژه : پروژه مجتمع تفریحی خاوران
دانشکده ادبیات ارومیه

دانشکده ادبیات ارومیه

نام پروژه : پروژه دانشکده ادبیات ارومیه

^