نمایشگاه جدید بین المللی اصفهان

سالن نمایشگاهی علامه مجلسی اصفهان

محل: اصفهان، ایران

سطح پوشش: ۱۹۰۰۰ مترمربع

فرم پروفیل: مستقیم

حداقل شعاع: ۳۸ متر

 

esfehan-dena-exhibition


^