هتل اسپیناس پالاس

مشخصات پروژه هتل اسپیناس پالاس تهران

نوع پروژه: سیستم ایستادرز 

هتل بزرگ اسپیناس پالاس

طول بلند ترین ورق: ۲٫۵ متر
شعاع قوس: ۴ متر
مساحت: ۱۳۰۰ متر مربع
نوع پروفیل: مستقیم انحنا داده شده

 


^