ویلای برادر کوچکتر- لواسان

مشخصات پروژه ویلای برادر کوچکتر- لواسان

نوع پروژه: سیستم ایستادرز

طول بلندترین ورق: ۱۳ متر

شعاع قوس:۰۰
نوع پروفیل: کونیک و مستقیم
به دلیل اختلاف میزان و چرخش متفاوت در رئوس، ورق ها به صورت کونیک با اندازه های متفاوت (هر ورق نسبت به ورق قبلی) تولید و نصب گردیده است.


^