جایگاه پمپ بنزین فولادشهر

مشخصات پروژه جایگاه پمپ بنزین فولادشهر

نوع پروژه: سیستم ایستادرز
شعاع قوس : ۱۶ متر
مساحت : ۴۷۰٫۲ مترمربع
نوع پروفیل : مستقیم انحنا داده شده


^