ساختمان مسکونی فرمانیه

ساختمان مسکونی فرمانیه

مشخصات:
طول ساختمان: ۱۲٫۱
طول بلندترین ورق: ۵٫۷۷ متر
شعاع قوس: ۴٫۵ متر
مساحت: ۷۲ مترمربع
نوع پروفیل: مستقیم انحناء داده شده


^