نمایشگاه موج کربلا

نمایشگاه موج کربلا

محل: کربلا، عراق

سطح پوشش: ۱۷۱۰۰ مترمربع

فرم پروفیل: مستقیم

حداقل شعاع: ۴٫۵ متر


^