مجتمع تفریحی خاوران

مجتمع تفریحی خاوران

مشخصات:
طول بلندترین ورق: ۳۹ متر
شعاع قوس: ۴٫۵ متر
مساحت: ۱۱۰۰ مترمربع+ ۱۸۰۰ متر مربع
نوع پروفیل: مستقیم انحنا داده شده


^