باغ کتاب

باغ کتاب

مشخصات :
طول بلندترین ورق : ۲٫۸ متر
شعاع قوس : ۰
مساحت : ۱۸۵۰ مترمربع
نوع پروفیل : مستقیم Embossed


^