بازار بزرگ اکباتان

مشخصات پروژه بازار بزرگ اکباتان- تهران مگامال

نوع پروژه: سیستم ایستادرز 

طول ساختمان : ۱۵۰ متر

طول بلندترین ورق : ۱۲۷ متر

شعاع قوس : حدود ۲۰۰ متر

مساحت : ۴۰۰۰ مترمربع

نوع پروفیل : مستقیم

این پروژه دارای طولانی ترین ورق های ایستادرز اجرا شده در ایران به طول ۱۲۷ متر می باشد . طول این ساختمان ۱۵۳ متر است که با دو ورق ۱۳ متری در کناره ها و یک ورق ۱۲۷ متری در میانه اجرا شده است .

با توجه به طول ورق های به کار رفته، رعایت استانداردهای لازم  برای نقباض و انبساط از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به تخصص و تجربه دنا در اجرای پروژه های پیچیده ، اطمینان کامل حاصل شده است.

.


^