ساختمان اداری واگن سازی مترو باقرشهر

مشخصات پروژه ساختمان اداری واگن سازی مترو باقرشهر

نوع پروژه: سیستم ایستادرز

طول ساختمان : ۱۲ متر

طول بلندترین ورق : ۱۲ متر

شعاع قوس : قوس محدب ۸ متر ، قوس مقعر ۱۵ متر

مساحت : ۲۵۰ مترمربع

نوع پروفیل : مستقیم

 

قوس بام این ساختمان به صورت  S شکل است . اجرای سیستم ایستادرز با توجه به  دارا بودن  قوس محدب و  مقعر بام نیاز مند دقت بسیار زیادی است که با توجه به توان مهندسی و نصب دنا به خوبی اجرا شد.


^