مجموعه ورزشی سینوپک

مشخصات پروژه مجموعه ورزشی سینوپک

طول ساختمان : ۵۰ متر

طول بلندترین ورق : ۴۰ متر

شعاع قوس :۱۹ متر

مساحت : ۱۹۰۰ مترمربع

نوع پروفیل : مستقیم

مجموعه ورزشی سینوپک در منطقه نفتی واقع در جاده اهواز، خرمشهر قرار دارد . سیستم ایستادرز دنا به لحاظ آب بند و هوابند بودن بهترین گزینه سیستم سقف در این منطقه می باشد.


^