پایانه مرکزی تبریز

مشخصات پروژه پایانه (ترمینال) مرکزی تبریز 

نوع پروژه: سیستم ایستادرز

طول بلندترین ورق : ۴۰ متر

شعاع قوس : ۹٫۵ متر

مساحت : ۸۲۲۰ مترمربع

نوع پروفیل : مستقیم

پایانه مرکزی تبریز  یکی از بزرگترین پایانه های مسافربری غرب کشور و از مراکز زیبای تبریز به شمار می رود که از حیث دستاوردهای اجتماعی و منظر معماری شهری نیز حایز اهمیت است.


^