بازدید وزیر کشور از پروژه ورزشگاه سنندج

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور امروز پنج شنبه، اول آذرماه از پروژه ورزشگاه ۶ هزار نفری سنندج بازدید کرد.

شرکت مبتکر نمای آلومینیومی دنا اجرای سیستم سقف این پروژه را به عهده دارد.

سطح پوشش سقف این پروژه حدود ۱۱ هزار مترمربع است که از پروفیل مستقیم و با حداقل شعاع  کمتر از  ۵ متر در آن استفاده شده است. نقشه های سقف این پروژه دوقوسی بوده که به لحاظ اجرا از پروژه های بسیار دشوار محسوب می شود.

دنا  با بهره گیری از تیم متخصص و با تجربه قادر به اجرای سیستم های سقف یکپارچه  با نقشه های پیچیده و هندسی خاص در کشور می باشد.


^